Um Mês, Um Tema: arte tumular
31 de Março de 2017.
LER: Entrega de Livros
4 de Abril de 2017.
Mostrar Tudo

Vrijwilligerswerk op het Madeira

Jongeren van Nederland – 10 maanden met alles vergoed op het beste eiland van de wereld?
SAMENVATTING VAN HET PROJECTPLAN

“A walk through the History of Madeira” oogt de cultuur, de geschiedenis, het materiële en immateriële erfgoed van het eiland Madeira weer te geven, door het aanbieden van culturele rondleidingen. De laatste aantal jaren verleent de Academische Studentenbond van de Universiteit van Madeira, sociale steun aan de regionale bevolking, via een project met sterke toeristische en culturele componenten

De rondleidingen worden ondernomen in stedelijke attracties van Funchal, namelijk in het oude stadsgedeelte, het Jezuïtencollege, de kerken van Sint Pieter en Sint Johannes en het Clarissenklooster.

Door bezoekers te begeleiden en hen de geschiedenis van deze plaatsen uit te leggen, speelt de vrijwilliger een belangrijke, actieve rol, hem/haar ook de kans gevend, kennissen en vaardigheden in de sector van sociale wetenschappen te verwerven. Het project bevordert zo Europese waarden, kennis over de Europese Unie, het leren van de Portugese taal via het e-learning platform, doorzicht van de lokale gebruiken en de cultuur.

Gepaard met alle atracties, bestaat de relatie dat het project heeft met het optreden in sociale hulpverlening, voortgebracht door de studentenbond. Het ontwikkelt solidaire campagnes zoals het verbeteren van de universiteitsinfrastructuur, de schenking van maaltijden en studiebenodigdheden aan studenten die de hulp het meest nodig hebben en het investeren in wetenschappelijke werken van letterkunde voor de universitaire bibliotheek. De vrijwilliger is actief in het promoten van deze sociale activiteiten door de door het uitvoeren van rondleidingen.

We zijn op zoek naar een vrijwilliger uit Nederland om deel uit te maken van ons project!

NUTTIGE INFORMATIE

Tijdens de mobiliteitsperiode krijgt de uitgekozen kandidaat de kans verschillende vaardigheden op te steken, door een sterke praktische component te verenigen met onderzoek en een omvangrijke opleiding. Het wordt mogelijk gemaakt in interactie te treden met andere culturen en landen. Tolerantie voor culturele verschillen en respect, zijn steeds in ere te houden waarden.
Het grote doel van ons project is de deelnemers spontaan nieuwe leerstof mee te geven op verschillende vlakken al leidend tot een uitstekende ervaring.

DAGELIJKSE ROUTINE VAN DE VRIJWILLIGER

De vrijwilliger helpt mee in de dagelijkse activiteiten van de universitaire Studentenbond, van maandag tot vrijdag, 7 uren per dag, wel of niet plaatselijk aanwezig. Zaterdag en zondag zijn vrij. Ook krijgt de vrijwilliger 2 extra vakantiedagen per werkmaand.
De belangrijkste taken van de vrijwilliger zijn:
a. Helpen in de toeristische attracties door het uitvoeren van rondleidingen en opvang van het publiek (25 uur per week);
b. Onderzoek van wetenschappelijke geschriften, uittreksels van registers en technische uitgaves op vlak van sociale wetenschappen. (5 uur per week)
c. Redactie van artikels voor publicatie in verschillende gedrukte en digitale omgevingen
d. Vertalingen van wetenschappelijk material voor documenten
e. Medehulp in de organisatie en promotie van tentoonstellingen en andere culturele werkzaamheden
f. Deelname aan de On-arrival e Mid-Term trainings, georganiseerd door de het nationale agentschap Erasmus+ Juventude em Acção (Erasmus+Jeugd in beweging);
g. Een taalcursus op het platform e-learning volgen;
h. Activiteiten van de universitaire Studentenbond promoten en actief deelnemen . Bijdrage geven aan nieuwe projecten.

CONDITIES

De verkozen vrijwilligers delen een kamer (voor twee of drie) in de residentie van de universiteit op een 20 minuten loopafstand van hun werkplaats. Elke vrijwilliger krijgt in de kamer een kast, een badkamer, een bureel, een stoel, boekenplanken, buiten Internet verbinding
De onkosten verbonden aan het verblijf (huurprijs, electriciteit en water) worden volledig vergoed door de Opvangorganisatie.
Voorts krijgt elke vrijwilliger een maandelijkse som voor zijn/haar voedselvoorziening en 102 euros zakgeld.
De vrijwilligers genieten tijdens hun totale verblijf van een verzekering.

PROFIEL VAN DE VRIJWILLIGER

Jongeren tussen 18 en 30 jarige leeftijd
Goede kennis van Engels
Proactieve, communicatieve kandidaten, gemotiveerd om te werken in een project waarbij onderzoek , interactie met publiek en dagelijkse routine belangrijk zijn.

Als u geïnteresseerd bent deel te nemen aan dit project, gelieve uw curriculum vitae (in het Engels) en motivatiebrief naar evs@aauma.pt te zenden, tot en met 28 april 2017